Upphovsman: 
Eurostat

VIT FLÄCK: I Sverige är mindre än 5 procent av bostäderna byggda efter år 2000.