Upphovsman: 
Högskolan i Halmstad

Några skyltar som forskarna vill introducera i sitt tänkta könlösa samhälle.