Upphovsman: 
Per Pettersson

Åsa Romson och Gustav Fridolin.