Upphovsman: 
Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Bashar al-Assad lovade att "återta hela landet" från oppositionen. Nu varnar Ryssland regeringen i Damaskus.