Upphovsman: 
Miljöpartiet/Regeringen

Tre av miljöpartiets statsråd; Åsa Romson, Gustav Fridolin och Mehmet Kaplan.