Upphovsman: 
Bob Cuyp

Ubåtsjakten i Kanholmsfjärden slutade den 24 oktober 2014 och kostade skattebetalarna över 20 miljoner kronor.