Upphovsman: 
SVT

"Vad har media för ansvar?" frågade sig en stammande Anna Hedenmo under SVT:s valvaka.