Upphovsman: 
Styrelsen för psykologiskt försvar

Bild ur Kalla krigets "Om kriget kommer".