Upphovsman: 
Booli

Årsta slott. Pris: 34 miljoner kronor.