Upphovsman: 
Frankie Fouganthin

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) menar att SD "göder" gängkriminaliteten.