Upphovsman: 
Jon Åslund

Fredrik Malm (till höger).