Upphovsman: 
Kremlin.ru

Emmanuel Macron verkar rädd inför Europaparlamentsvalet, där han ser ett ödesdigert hot från nationalister.