Upphovsman: 
EPP

Sara Skyttedal är första namn på KD:s valsedel till EU-parlamentet.