Upphovsman: 
FT BILD
Rättigheter: 

NY PRAXIS: Invandrare som inte kan svenska bör kunna slippa straff eftersom lagarna är skrivna på svenska, tycker Göta hovrätt.