Upphovsman: 
Helena Backman

Det tusende skillingtrycket digitaliseras.