Upphovsman: 
Riksrevisionen

MINUSAFFÄR: Den som fortsätter lyfta bidrag (röda nollstrecket i toppen) tjänar mer än en egenföretagare under de första sju verksamhetsåren för män (blå linje) och nio åren för kvinnor (gul linje).