Upphovsman: 
Facebook/MBÖ

Glada invandrare får sitta i brandbil.