Upphovsman: 
Svante Adermark/Angelica Engström

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) t.h.