Upphovsman: 
Faksimil/Facebook

"Vi kommer inte att glömma dig", skriver den franska gruppen om svenske Tommie Lindh.