Upphovsman: 
Youtube/Polisen
Rättigheter: 

Biträdande rikspolischef Mats Löfving.