Upphovsman: 
Youtube
Rättigheter: 

Ur en av Försvarsmaktens reklamkampanjer för att locka kvinnor i allmänhet och kvinnor från tredje världen i synnerhet.