Upphovsman: 
FT BILD

EJ VALFRITT: Invandringen från tredje världen till Sverige "går inte" att stoppa, enligt Moderaterna.