Upphovsman: 
Försvarsmakten

De sista soldaterna flygs hem.