Upphovsman: 
UME/MSB

Professor Fredrik Elgh är inte imponerad av MSB:s coronarapport.