Upphovsman: 
Polisen

Kontanter som låg gömda i växelkontorets lokaler.