Upphovsman: 
PRESSENS BILD
Rättigheter: 

Sveriges statsminister Per Albin Hansson i spetsen för ett medborgartåg över partigränserna 1941.