Upphovsman: 
Johanna Rönn

Hanens parningsorgan hos fröbaggen Callosobruchus maculatus är försett med taggar som ökar hans fortplantningsframgång.