Upphovsman: 
SDU

Gustav Kasselstrand och William Hahne är förbundsordförande respektive vice förbundsordförande för SDU.