Upphovsman: 
FT BILD

David Lång (SD) tog skydd i sin källare efter sånginsatsen.