Upphovsman: 
Försvarsmakten

Bild från Försvarsmaktens ubåtsjakt i oktober förra året.