Upphovsman: 
Eva Åhrberg/Veidekke Entreprenad

Män arbetar och betalar mer i skatt än kvinnor.