Upphovsman: 
Privat/Transport

Harri Rosqvist (t.v) är på väg att uteslutas ur Transportarbetareförbundet, som företräds av bland andra Markus Pettersson (t.h).