Hedersvåld bland samer ska utredas

Publicerad 15 april 2024 kl 14.56

Inrikes. Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att utreda bland annat hedersrelaterat våld och förtryck bland de nationella minoriteterna.

Dela artikeln

En rapport från Umeå universitet visade nyligen att en majoritet av samiska kvinnor har utsatts för sexuellt våld och nästan var tredje för fysiskt våld.

Andelarna är betydligt högre än för kvinnor i Sverige i stort.

Regeringen ger nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att "sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck hos barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna".

Myndigheten ska också främja insatser som syftar till att bekämpa detta fenomen, såsom att främja utvecklingen av förebyggande insatser, sprida kunskap till relevanta målgrupper om tillgängliga skydds- och stödinsatser för våldsutsatta barn och vuxna, samt arbeta med "kunskapshöjande insatser".

Inom ramen för uppdraget att sammanställa en lägesbild ska myndigheten även redogöra för vilka förebyggande och stödjande insatser som finns i dag, såsom skydd och stöd av våldsutsatta barn och vuxna inom de nationella minoriteterna, och i vilken mån dessa har utvärderats.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 31 mars 2027 lämna en slutredovisning av uppdraget till regeringen.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.