Kristna asylsökare förföljs av muslimer

Publicerad 15 juni 2017 kl 09.24

Inrikes. Kristna asylsökare i Sverige misshandlas, mobbas och dödshotas av andra asylsökare. Över hälften av de drabbade har utsatts för våldshandlingar och nästan hälften har hotats till livet, visar en ny undersökning från Open Doors. De utsatta är oftast personer som konverterat från islam till kristendomen. Lösningen som presenteras är att "separera kristna och muslimer" på landets asylboenden.

Gilla artikeln på Facebook

Undersökningen bygger på 123 enkäter som besvarats av kristna asylsökare som utsatts för förföljelse i Sverige på grund av sin kristna tro. Enligt Open Doors är mörkertalet troligen stort.

Det handlar om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser.

– Under de senaste åren har ett stort antal flyktingar sökt sig till Sverige, samtidigt har det kommit flera rapporter om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar här i landet. Därför har Open Doors under våren genomfört en enkätundersökning, säger Anne Muench, projektledare för undersökningen, i ett uttalande.

Av de 123 personerna har över hälften (53 procent) utsatts för våldshandlingar. Nästan hälften (45 procent) har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro.

Förövarna är oftast andra asylsökare. Men det finns också fall där översättare och tolkar gett sig på kristna asylanter.

– Det är extra bekymmersamt att tolkar ägnat sig åt förföljelse och inte varit neutrala i sin yrkesutövning, säger Bengt Sjöberg, pastor och föreståndare i Korskyrkan i Filipstad-Hällefors, till Open Doors.

77 procent (95 personer) av de drabbade har konverterat till kristendomen, och 48 av dem har gjort det i Sverige.

– I rapporten framgår det att konvertiter är en särskilt utsatt grupp som behöver skydd och stöd, både från kristna församlingar, men också från myndigheter, säger Anne Muench.

Nästan samtliga deltagare i undersökningen som kommit från Iran har konverterat till kristendomen (41 av 42 personer). Detsamma gäller för personer från Afghanistan (35 av 36) och Irak (5 av 6). Men bland personer från Syrien är endast 5 av 26 drabbade konvertiter.

"De berättelser som kommit Open Doors till del genom enkäterna vittnar dock tydligt om att de rapporterade händelserna varit kopplade till personens kristna bekännelse. Flera personer berättar också att många muslimer på boendet har ändrat sitt beteende gentemot den drabbade i samband med att de fått kännedom om personens konvertering från islam till kristen tro", står det i rapporten.

De 123 deltagarna har sammanlagt rapporterat in minst 512 incidenter, men bara 33 personer har gjort en polisanmälan.

"De slog mig och dagen efter anmälde jag det till polisen, men de gjorde ingenting. Andra gången de slog mig anmälde jag inte, för att jag visste att polisen inte gör något åt det. Samtidigt – om muslimerna visste att vi anmälde dem, så skulle situationen bli svårare för oss", säger en drabbad person i rapporten.

"Det började när vi bodde på asylboendet i xx, för det var då jag blev kristen. Jag blev dödshotad, mobbad, de svor och skrek åt mig och var otrevliga. De ansvariga gjorde ingenting. I stället flyttade de på mig från det boendet till ett annat boende. Där blev det ännu värre och otrevligare", berättar en annan utsatt.

– Det är oacceptabelt att sådant händer här i Sverige. Vi måste värna om religionsfriheten i vårt samhälle. Varje enskild person som utsätts för dödshot, våld, systematiska påtryckningar eller liknande på grund av sin tro är en för mycket, säger Anne Muench.

Lösningen på problemet är, enligt asylsökarna själva, att "separera kristna och muslimer", står det i rapporten.

Enkäterna gjordes mellan den 22 februari 2017 och den 3 maj 2017. 75 procent av deltagarna i undersökningen är män, de flesta under 50 år.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Vetenskap

Så uppstod de svenska stenblocksfälten. Upptäckten unik för de senaste 200 åren.0 

Forskare: "Tydliga tecken" på hjärnskada vid svår covid-19. Syns även redan vid måttlig sjukdom, enligt svensk studie.0