Östersjöns enda val akut hotad

Publicerad 16 december 2023 kl 11.13

Vetenskap. Den unika Östersjötumlaren klassas fortsatt som akut hotad på IUCN:s rödlista över hotade arter. De främsta hoten är bifångster och miljögifter. Endast några hundra individer av Östersjöns enda val finns kvar – och om inga åtgärder vidtas är risken stor att populationen utrotas.

Dela artikeln

Internationella Naturvårdsunionens (IUCN:s) har gjort en uppdatering av sin rödlista över hotade arter. Bedömningen av Östersjötumlaren har gjorts av har gjorts av en grupp internationella experter under ledning av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Första gången IUCN utvärderade Östersjötumlarens status var för 15 år sedan, och sedan dess har ingen förbättring uppnåtts.

Ett hot mot Östersjötumlarna är att de fastnar som bifångst, främst i nät. Även om det totala antalet individer som dör på detta sätt inte är särskilt många, innebär en enda bifångad Östersjötumlare ett hot mot hela populationen. Samtidigt gör miljögifter att både deras immunförsvar och reproduktionsförmåga försämras. De löper ökad risk att dö av infektioner och parasitangrepp, samt förhöjd risk för sterilitet eller svårigheter att få kalvar.

Ytterligare hot är brist på föda av god kvalitet och undervattensbuller. Både sill och torsk har minskat i mängd och storlek. Ökad fartygstrafik, konstruktionsarbeten och undervattenssprängningar har också gjort att havet blivit allt bullrigare.

Under de senaste åren har nätfiske förbjudits i ett antal skyddade områden för tumlare. I ytterligare områden är det obligatoriskt att använda tumlarskrämmor, så kallade pingers. Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar att pingers används vid allt nätfiske inom Östersjötumlarens utbredningsområde. Men en del av Östersjöländerna har motsatt sig detta, bland annat Sverige och Finland, då de anser att metoden eventuellt kan påverka militär verksamhet.

Sverige, och flera andra länder runt Östersjön, övervakar tumlare akustiskt genom att registrera förekomsten av tumlarnas ekolokaliseringssignaler vid ett antal fasta platser.

Hela populationen har bara räknats en enda gång för drygt tio år sedan, men en ny storskalig inventering är planerad att börja till sommaren.


Nyheter från förstasidan

Staten tar över pendeltågen i Stockholm efter kaos

Nödavtal med SJ träder i kraft imorgon. "Successivt kommer resenärerna att märka förbättringar".0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.