Jonathan Kärre.

Pekade ut liberal som högerextremist – nu klandras Aftonbladet

Publicerad 19 februari 2024 kl 18.22

Media. Den liberala Twitter- och Bulletin-profilen Jonathan Kärre pekades ut som högerextremist i en artikel i Aftonbladet. Nu klandras tidningen av Medieombudsmannen.

Dela artikeln

Jonathan Kärre, som tidigare skrivit krönikor på Bulletin.nu, väckte stor uppmärksamhet förra våren.

Han berättade då om hur han blivit vittne till hur invandrargäng tilläts trakassera besökare på Gröna Lund utan att personalen gjorde något åt saken. När han klagade blev han istället utskälld av nöjesfältets "trygghetschef", som själv poserade som gangster med pistol på Instagram.

Den 3 juni publicerade Aftonbladet en kolumn av Irena Pozar med ursprungsrubriken: "Nu är utpressningar en del av extremhögerns krig".

Som ett exempel på "extremhögerns" påstådda utpressningar nämnde Aftonbladet-journalisten att Jonathan Kärre hade krävt ett svar av Gröna Lunds trygghetschef och annars hotade att lägga upp gangsterbilden. Detta bad Kärre sedan om ursäkt för.

Jonathan Kärre anmälde Aftonbladet till Medieombudsmannen. Han anförde att utpekandet av honom som en del av "extremhögern" var en "felaktig, ärekränkande och klandervärd beskrivning som åsamkade honom skada, både privat och i hans yrkesroll som fristående skribent". Han ansåg att Aftonbladet grovt hade brutit mot god publicistisk sed i samband med publiceringen.

Enligt Kärres anmälan kunde det också ifrågasättas huruvida det var motiverat att Sveriges största tidning granskade och hängde ut en person som tills bara en vecka tidigare varit anonym för en bredare allmänhet.

Publicerade replik – men tog bort den igen
Vidare uppger Jonathan Kärre att han ägnade stor möda åt att få tag på ställföreträdande ansvarig utgivare för att framföra sin kritik. Denne visade förståelse för vad han sa och lovade att genomföra ändringar och att han skulle få inkomma med en replik. Den ansvarige utgivaren kopplade ihop honom med nattchefen och artikeln ändrades flera gånger till följd av kritiken som framfördes.

En dag efter att den ursprungliga artikeln publicerats inkom Kärres replik, runt klockan 10 på förmiddagen, efter samtal med en annan chef. Repliken var placerad under den ursprungliga artikeln och läsarna var tvungna att klicka på ”läs mer” för att kunna se den, men i strid med överenskommelsen blev repliken borttagen efter några timmar. Detta enligt beslut från ansvarig utgivare, vilket Jonathan Kärre fick kännedom om senare i korrespondens med henne. Han fick dock aldrig veta varför repliken togs bort och han fick därefter inte heller gehör för ytterligare klagomål som han hade på texten, såsom att den ursprungliga rubriken ännu finns kvar i Googles cache-minne och alltså kommer upp vid en sökning på hans namn på Google.

Aftonbladet försvarade sig genom kulturredaktören Eric Rosén. Han medgav att det i ursprungspubliceringen fanns "otydliga formuleringar som behövde justeras, vilket också skedde omedelbart när anmälaren kontaktade Aftonbladet". Att repliken publicerades var enligt Rosén "ett misstag" efter en "intern kommunikationsmiss" på Aftonbladet. Detta var enligt redaktören beklagligt, men åsamkade enligt honom inte Kärre någon publicitetsskada. Tidningen hade som princip att repliker på opinionsskribenternas kolumner endast "extremt sällan" skulle införas. Det borde inte ha gjorts i detta fall och repliken var dessutom väsentligt mycket längre än motiverat, enligt Eric Rosén.

Medieombudsmannen, MO, konstaterar att följande citat i Irena Pozars kolumn tydligt pekar ut Jonathan Kärre som högerextremist – utan underlag i den övriga texten:

"Kärre gjorde i sin ursprungliga tråd på Twitter klart att grabbarna som gick före i kön hade invandrarbakgrund, utan att skriva det rakt ut. Att extremhögern är livrädda för såväl invandrare som drag queens är välkänt."

Enligt MO har Kärre visserligen "klivit ut på en offentlig arena och får därför tåla att kritiseras för sina åsikter".

"Mediet har dock passerat en gräns när han pekats ut som högerextremist. Belägg för att kalla honom det saknas. Anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada och för det bör mediet klandras."

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Nyheter från förstasidan

Åkesson: Dags börja dra in medborgarskap för kriminella

Höjer tonläget efter mordet. "Medborgarskap har delats ut som om man fått det i cornflakes-paketet."0 

Ekonominyheter

Inflationen i Sverige sjunker ytterligare

KPI nu på 4,1 procent.. "Vissa varor är till och med billigare än vad de var under samma period förra året."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.