Arkivbild.

Pengarna slut – flera vårdcentraler stängs och 100 får sparken

Publicerad 20 april 2018 kl 18.05

Inrikes. På grund av bristande resurser tvingas nu Region Jämtland Härjedalen minska sina kostnader "mycket kraftigt". Detta ska man bland annat göra genom att lägga ned flera vårdcentraler och kicka 100 anställda.

Gilla artikeln på Facebook

Region Jämtland Härjedalen tvingas nu ta till "mycket kraftfulla åtgärder" för att minska sina kostnader och få ekonomin på fötter, skriver man i ett pressmeddelande på fredagen.

Underskottet för Region Jämtland Härjedalen efter mars månad hamnar på 60 miljoner kronor. Det kan jämföras med förra året då underskottet efter mars låg på 17 miljoner kronor.

– Arbetet med att få Regionens ekonomi på fötter måste snabbas upp betydligt och vi ska nu lägga ett mycket tydligt fokus på det arbetet, säger regiondirektör Hans Svensson.

Därför har Svensson tillsatt en så kallad ekonomisk krisledning där allt fokus ligger på ekonomiska åtgärder och där processen för kostnadsminskningar snabbas upp.

Bland annat handlar det om att återställa antalet anställda till samma antal som i mars förra året. Det rör sig om att minska antalet medarbetare med cirka 100 personer och det berör framförallt anställningar som är tidsbegränsade. Samtidigt införs anställningsstopp i hela Regionen med undantag för att ersätta inhyrd personal.

Dessutom ska flera vårdcentraler stängas. Också Asyl- och flyktinghälsan avvecklas och deras uppdrag fullföljs i andra verksamheter.

Man kommer även att införa en enhetlig schemamodell inom vården.

– I dag varierar schemaläggningen mellan olika enheter och områden. Vi inför scheman med arbete varannan helg på hela sjukhuset som kommer att gälla till verksamheten kan visa kostnadseffektivitet även med andra typer av scheman, säger Hans Svensson som poängterar att scheman med arbete varannan helg är det mest kostnadseffektiva.

Totalt räknar Hans Svensson med en kostnadsminskning på runt 100 miljoner kronor i år.

– Det här är omvälvande och kontroversiella förslag och jag vet att många kommer att bli upprörda. Men vi ska se till att patientsäkerheten hela tiden upprätthålls.


Skräckinjagande ljuden beskrivs som vrål från en drake. Tusentals samlades för att hitta varelsen som ger ifrån sig lätet.0 Plus

Installerade övervakningskamera. Den skräckinjagande "mannen med ljuset" visade sig vara verklig.0 Plus

Ekonominyheter

Konkurserna fortsätter att minska kraftigt

Hålla stängt lönsamt när stödpaketen rullar in.. I Stockholm minskar konkurserna med 15,6 procent sedan samma månad förra året.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

Fria Tider avslöjar. Statliga mediejätten mörkade om varför muslimska familjen skickas hem.0 Plus

Vetenskap

Så blev människan ett landdjur. Uppsalaforskare studerade hur dagens benmärg uppstod.0 

Mikroskopiskt kryp döpt efter Greta. Nyupptäckta arten får namnet Xerobiotus gretae.0 

Kultur

Tempus-härvan: 7 av 10 prenumeranter fanns inte. Tvättade bidragspengar i moderbolaget.0 

"Timbuktu" ska översätta Gormans dikt till svenska. Efter PK-spektaklet i Nederländerna.0