Justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen och SD: Utvisa gängkriminella – utan att de dömts

Publicerad 28 maj 2024 kl 09.18

Inrikes. Regeringen, med stöd av SD, tillsätter en utredning om stärkt skydd mot utlänningar som utgör säkerhetshot mot Sverige. Man föreslår bland annat att gängkriminella utan svenskt medborgarskap ska kunna utvisas även utan fällande dom.

Dela artikeln

En utredare ska se över flera delar av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar (LSU). Utredaren ska bland annat föreslå en förlängning av tidsgränserna för förvar och utökade möjligheter att använda tvångsmedel.

– I normalfallet krävs det en fällande dom för att få till stånd en utvisning, men för att värna vår säkerhet så måste staten i de allra allvarligaste fallen kunna ha verktyg att skicka ut farliga utländska medborgare, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) enligt SVT.

Utredaren ska även överväga hur utlänningar som deltar i eller har samröre med kriminella nätverk ska kunna utvisas – även utan att de har dömts för brott.

"Detta förutsätter ett system som ställer krav på förutsebarhet och proportionalitet. Utredaren ska därför noga överväga hur denna krets av utlänningar ska avgränsas och definieras. Syftet är att regleringen ska träffa de individer som utgör ett allvarligt hot mot samhället", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Det är av högsta prioritet att återupprätta tryggheten i landet. Sverige ska inte vara en fristad för farliga personer och detta förslag är helt avgörande för att säkerställa att bland annat grova gängkriminella, även utan att de dömts för brott, faktiskt kan förvisas ut ur landet, säger Richard Jomshof (SD), ordförande för justitieutskottet.

Utredningsdirektiven är en del av Tidöavtalet och bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 november 2025.


Nyheter från förstasidan

Här är romernas springnota på 82.000 kronor

Julbordet i Malmö var bara toppen av ett isberg. Visade sig ha begått en massa liknande bedrägerier – för miljonbelopp.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.