Resandet på sjön har nästan upphört

Publicerad 20 februari 2021 kl 06.00

Konsument. Godstrafiken inom sjöfarten hade en relativt stabil utveckling under förra året, medan passagerartrafiken i princip stod still. Det framgår av en rapport från Transportstyrelsen.

Gilla artikeln på Facebook

Flera månader mer än halverades antalet passagerare jämfört med 2019. Den största minskningen skedde i april då det totala passagerantalet minskade med 80 procent i svenska hamnar jämfört med året innan.

– Vi ser att rederier gör kraftiga förluster och många ombordanställda har varslats, korttidspermitterats eller blivit arbetslösa, säger Karin Fransson, sektionschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen, i ett pressutskick.

Sjöfartens konkurrenskraft kommer troligtvis att påverkas i framtiden i form av till exempel prishöjningar som kompensation av förluster i samband med pandemin, enligt den nya rapporten.

Däremot har inte godstrafiken på sjön påverkats i samma utsträckning som passagerartrafiken, utan har i stället haft en relativt stabil utveckling.

Som mest minskade godsvolymen i svenska hamnar med tolv procent i augusti jämfört med samma månad 2019. Andra månader till och med ökade godsvolymerna och den största ökningen på tio procent syntes i mars.

Sjömän "fast" ombord
Ett problem som pandemin förde med sig var att besättningsmän runt om i världen blev fast ombord på fartyg.

Vissa fick inte gå i land vid avmönstring och andra kunde inte resa vidare hem på grund av att hamnar och flygplatser stängdes för medborgare från andra länder. I september kunde uppskattningsvis 400.000 sjömän inte komma i land när deras kontrakt hade löpt ut.

Både stater och internationella organisationer arbetar fortfarande för att hitta lösningar på problemet.


Nyheter från förstasidan

22-årige terroristen en analfabet från Afghanistan

Hann aldrig klara några gymnasiekurser. "Måste kunna alfabetet för att lära sig läsa och skriva"0 

Ekonominyheter

Rena magin? Bostadspriserna fortsätter stiga – på bred front

Svenska boprisfesten tycks trotsa ekonomins lagar.. "När man inte tror att priserna kan stiga mer så gör de det ändå."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

Vetenskap

Forskare: Usel idé att plugga med musik i lurarna. Ny studie punkterar vanlig uppfattning.0 

Feminiseringen av högskolan tros förklara minskad produktivitet. Fokus på "mjuka värden" och vänsteraktivism ger nedslående resultat.0 

Kultur

Tempus-härvan: 7 av 10 prenumeranter fanns inte. Tvättade bidragspengar i moderbolaget.0 

"Timbuktu" ska översätta Gormans dikt till svenska. Efter PK-spektaklet i Nederländerna.0