" /> " /> " />
Hatet mot nätet
 Faksimil

Så vill EU avskaffa yttrandefriheten på nätet

Publicerad 23 september 2012 kl 16.14

EU.Ett stort antal EU-byråkrater arbetar på nya, försåtligt formulerade förslag för att strypa yttrandefriheten på internet. För att genomföra projektet har man funnit idealiska allierade - nämligen de IT-företag som säljer utrustning för filtrering och avlyssning. Detta visar läckta hemliga dokument.

Gilla artikeln på Facebook

Det finns idag två parallella skatte­finansierade så kallade samrådsgrupper inom EU, där EU-byråkrater och privata avlyssnings­leverantörer arbetar tillsammans för att åstadkomma ny lagstiftning.

Den ena, CEO, finansieras av EU-kommissionens direktorat för kommunikations­nätverk. De använder "jakten på barnpornografi" som argument i sitt arbete. Den andra gruppen, Clean IT, finansieras av EU-kommissionens direktorat för "Home affairs" och använder istället "jakten på terrorism" som argument i kampen för nya regler som begränsar yttrandefriheten i unionen.

Kritiker hävdar att kommissionens febrila aktivitet inom dessa båda områden i själva verket tar sikte på obekväma åsikter och nyheter som makthavarna vill förbjuda, utan att behöva gå omvägen via lagstiftning och debatt. Den hårdaste kritiken levereras av EDRI, European Digital Rights Initiative, ett institut som delvis finansieras av EU.

Läckt dokument besvärar
Någon av Clean IT:s anställda läckte i förra veckan ett hemligt dokument som visar hur långt samrådsgruppen har kommit i sitt arbete. Dokumentet är nu upplagt på nätet som PDF av EDRI. Av ett meddelande på Clean IT:s hemsida bekräftas dokumentets äkthet.

Några av Clean IT-gruppens målsättningar som framgår ur dokumentet är:

• Det ska vara förbjudet att använda internet anonymt.

• Polisen ska kunna stänga ner websidor utan att följa nu gällande regler.

• Att länka till vad som kan vara "terrorist content" ska vara olagligt.

• Operatörerna blir ansvariga för att deras nät inte används till "terrorism".

• Det ska upprättas listor på sajter som man vill blockera.

• System för blockering ska införas även i alla sociala nätverkssidor.

• Redan medborgarnas uppladdning av material till nätet ska filtreras.

• Domännamn ska kunna släckas och registrering av domännamn med "terroristiska" URL ska förhindras.

• Lagar som skyddar anställda från avlyssning via arbetsgivaren ska avlägsnas.

• Operatörer som avlyssnar nätet men inte anmäler alla överträdelser ska straffas.

• Operatörer som följer CleanIT:s anvisningar ska få förtur vid offentliga upphandlingar.

• Regeringarna ska införa statlig utbildning av web-moderatorer.

• Regeringarna ska implementera mot-argumenterande (counter narrative) projekt.

• Regeringarna ska subventionera NGO:s (externa organisationer) som arbetar med att reducera radikaliserande innehåll på internet.

I april i år kritiserades Clean IT av en holländsk bloggare. Denne påstod att organisationen har som syfte än att stoppa oppositionella åsikter, inte inbillad internet-terrorism. Till sin förvåning fick bloggaren strax ett brev från CleanIT:s samordnare But Klaasen. I brevet försäkrade Klaasen att Clean IT självklart först skulle "identifiera problem innan vi lägger några regleringsförslag". Men enligt läckan som citeras av ETRI stämde bloggarens farhågor helt med verkligheten. Något terroristproblem på internet hade inte kartlagts eller överhuvud taget varit aktuellt för Clean IT.

För att kringgå de nationella bestämmelserna om yttrandefrihet och brevhemlighet, som ofta är grundlagsskyddade i europeiska länder, vill Clean IT lägga in sina regleringar på "frivillig" basis via de stora operatörernas allmänna villkor. Man instruerar operatörerna att förbjuda en rad aktiviteter som kunderna inte får ägna sig åt på nätet, men "denna specifikation bör inte vara särskilt detaljerad", som det heter i instruktionerna.

Att EU på detta sätt vill kringgå nationella lagar, och även stoppa lagligt innehåll, skriver man uttryckligen i det läckta dokumentet. ETRI noterar att förbud i operatörernas allmänna villkor mot kommunikation "som är fullständigt laglig" ska uppmuntras, med hänvisning till operatörernas "affärsmässiga prioriteringar". Det sätt som operatörerna ska "uppmuntras" att anpassa sina "affärsmässiga prioriteringar" är genom att EU och dess regeringar ska gynna de mest följsamma operatörerna vid kommande upphandlingar.

Hemlig deltagarlista
De filtreringsföretag som deltar i Clean IT:s hemliga överläggningar listas inte på samrådsgruppens hemsida, trots att de - enligt de läckta dokumenten - utgör majoriteten av deltagarna på organisationens möten.

Filtreringsföretagen har hittat energiska politiska allierade. Det framgår av namnen på ett par av de organisationer som trots allt låter sig räknas upp på Clean IT:s hemsida:

• International Network Against Cyber Hate (INACH)

• Ligue internationale contre le racisme et antisémitisme (LICRA)

Det sistnämnda institutet är ett franskt mellanting mellan Expo, Diskrimineringsombudsmannen och den svenska Israellobbyn. Kritiker hävdar att det är fullständigt uteslutet att dessa, som de säger, politiska aktivister skulle resa till Clean IT:s möten för att ta en paus från sin sedvanliga förföljelse av meningsmotståndare för att plötsligt ägna sig åt "terrorism". Kritikerna misstänker istället att aktivisterna är ute på sitt vanliga uppdrag, och nu vill strypa yttrandefriheten - och framförallt den ökande folkliga kritiken mot massinvandringen till Europa - genom hemliga samrådsgrupper och en dold lagstiftingsprocess.

Uppdatering:

I fredags publicerades denna nyhet i Brittiska Telegraph. I artikeln uppger EDRI:s chef Joe McNamee att Clean IT:s projekgtbudget är ca. 3,5 miljoner kronor. McNamee gjorde också anmärkningen att regeringarna i exempelvis Kina och de f.d. Sovjetrepublikerna kommer att skratta sig fördärvade nästa gång EU-politiker och medier klandrar dem för bristande frihet på internet.

Om de överhuvud taget får reda på saken, vill säga. Ännu på morgonen 24/9 har, såvitt Fria Tider kunnat upptäcka, inget annat av Europas etablerade medier överhuvud taget nämnt den anmärkningsvärda dokumentläckan. Artikeln i Telegraph publicerades inte på startsidan utan i en underavdelning för teknik, där den endast har fått 16 kommentarer under tre dagar.


Ekonominyheter

Nätförsäljningen sjönk 8,7 procent i december. Högre priser och produktbrist två av orsakerna.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.