Bostadsbubblan

Svenskar ser ingen ände på bostadsbubblan

Publicerad 20 februari 2022 kl 11.13

Ekonomi. En stor majoritet av bostadsägare tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Nästan ingen tror att priserna kommer sjunka, visar SBAB/Booli:s kvartalsvisa mätning av prisförväntningarna.

Dela artikeln

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1.000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver.

Av de tillfrågade tror 58 procent att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. 42 procent tror att priserna kommer att öka med upp till 5 procent och 16 procent med mer än 5 procent. 82 procent av de som tror på stigande priser på ett års sikt uppger ett högt efterfrågetryck som huvudförklaring. 26 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 6 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 53 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 9 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även här bedöms ett högt efterfrågetryck vara huvudförklaringen. Endast 5 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

– Bostadsägarna är helt klart mer positiva gällande prisutvecklingen på sina bostäder än vad vi är i våra prognoser. Vi gör bedömningen att stigande bostadsräntor till 2024 pressar ned bostadspriserna till en lägre nivå än idag, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Tror att elpriserna kan påverka
Den 14 februari publicerade SBAB en rapport om elprisernas betydelse för svenska småhusägare där en teoretisk beräkning visade att bostadspriserna skulle kunna falla med runt 20 procent vid en dubblering av elpriserna. Vid en femtioprocentig uppgång beräknades prisfallet till 10 procent.

I en extrafråga vid denna mätning av prisförväntningarna tillfrågades bostadsägare (både småhusägare och bostadsrättsinnehavare) med anledning av detta i vilken grad de trodde att bostadspriserna skulle påverkas av markant stigande elpriser. 13 procent svarade ”i hög grad” och 57 procent ”i mindre grad”. 13 procent svarade ”inte alls”. På frågan om hur viktigt det var hur nuvarande bostad värmdes upp när den köptes svarade 21 procent ”mycket viktigt” och 40 procent ”något viktigt”. 34 procent svarade ”inte viktigt alls”.

– Av svaren att döma verkar det vara rätt många bostadsägare som tror att markant stigande elpriser kan komma att påverka bostadspriserna negativt, även om en majoritet av dessa ser ut att tro på en betydligt mindre påverkan än vad våra egna teoretiska beräkningar ger vid handen. Bland de som inte verkar oroa sig alls för stigande elpriser får man förmoda att många bor i bostadsrätter eller i villor som inte är höggradigt beroende av el för uppvärmning, säger Robert Boije.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Ny kartläggning: Här får du mest sommarstuga för pengarna

Hela listan.. Billigaste platserna – och tipsen för att förverkliga stugdrömmen.0 Plus


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.