Ungas krav på könsbyte går oftast över med åren

Publicerad 10 april 2024 kl 13.42

Vetenskap. De flesta barn och ungdomar som påstår sig vara födda i fel kön har inte något långsiktigt vårdbehov och övertygelsen går oftast över med åren. Det visar en holländsk studie, där forskarna avråder från användningen av sådant som kirurgi, könshormoner och pubertetsblockerare.

Dela artikeln

Studien följde 2.772 individer in i tidig vuxen ålder och visar att känslor av missnöje med den egna könstillhörigheten minskar markant med åldern.

Vid 11 års ålder rapporterade 11 procent av deltagarna en viss grad av könsmissnöje. Denna siffra sjönk till 4 procent bland deltagarna när de nådde 24–26 års ålder.

Forskarna från Groningens universitet noterar att även om en viss osäkerhet kring könstillhörighet är relativt vanlig under tonåren, tenderar den att minska över tid. De understryker även att dessa känslor ofta är kopplade till lägre självkänsla och psykisk ohälsa under ungdomsåren.

I studien klassificerades barnen i tre kategorier baserat på deras svar på påståendet "Jag vill vara av motsatt kön", med alternativen "aldrig", "ibland" och "ofta".

Resultaten visade att 78 procent av deltagarna inte upplevde något missnöje med sitt biologiska kön, 19 procent rapporterade minskat könsmissnöje under studiens gång, och endast 2 procent kände ett ökat missnöje med sin könstillhörighet.

Dessutom var det mer sannolikt att deltagare som rapporterade ökat könsmissnöje var kvinnor.

Enligt forskarna indikerar resultaten att många ungdomar genomgår en naturlig process där eventuella tvivel på deras könsidentitet gradvis avtar. Forskarna framhåller betydelsen av att ge ungdomar utrymme och stöd att utforska sin identitet utan förhastade medicinska ingrepp.

Vården bör enligt studien närma sig könsdysfori med försiktighet och behandla dessa ungdomar som individer som kan gynnas av en bredare förståelse för ungdomsutveckling och psykisk hälsa.

Studien kommer vid en tidpunkt då debatten kring könsbyten för minderåriga har intensifierats i många västländer. Vissa lagstiftare har förespråkat eller infört lagar som underlättar för minderåriga att byta kön, vilket skapat oro bland kritiker som menar att unga människor kan komma att fatta beslut de senare ångrar.

Studiens resultat bidrar till en förnyad diskussion om hur samhället bäst kan stödja ungdomar som är förvirrade i sin så kallade könsidentitet.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.