Fria Tider avslöjar
SD-ÅKLAGAREN: 1-0. Sverigedemokraternas nämndeman Roland Hagström (t.v.) avslår nu åklagaren Julia Rasmussens yrkande om att utvisa barnvåldtäktsmannen Abdul till tredje världen.

SD stoppar utvisning av gymnasieafghan som våldtog 12-årig flicka

  • Mamma i Småland hittade Abdul med 12-åriga flickan "naken i sängen från midjan och neråt"
  • Men Roland Hagström, SD:s nämndeman i Jönköpings tingsrätt, avslår nu åklagarens yrkande om utvisning eftersom Abdul "anpassat sig väl i Sverige"
  • "Jag har överklagat domen", uppger åklagaren Julia Rasmussen för Fria Tider
Publicerad 23 november 2020 kl 16.28

Inrikes. Afghanen Abdul i Småland ska få stanna i Sverige trots att han döms för våldtäkt mot barn, enligt ett enhälligt beslut från Jönköpings tingsrätt. En av de som står bakom beslutet är Roland Hagström, nämndeman för Sverigedemokraterna.
 – Jag gick på det yrkesjuristen sade, det gjorde vi alla, förklarar han för Fria Tider.

Gilla artikeln på Facebook

© F.Fouganthin

SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Det var i slutet av augusti i år som Abdul våldtog en 12-årig flicka och sexofredade hennes kompis i sin lägenhet i en kommun i Jönköping. Enligt domen mot den afghanske mannen bjöd han flickorna, som var på rymmen från ett HVB-hem, på cider och alkohol innan han började göra sexuella närmanden mot dem.

Övergreppen avbröts av att den äldre av flickorna larmade sin mamma. "hon är full och han vill ligga med henne hon är för liten" samt det "blir våldtäckt om han gör något och det komme vara mitt fel", skrev flickan i textmeddelanden till mamman när den 12-åriga flickan höll på att bli våldtagen.

När mamman anlände till lägenheten höll Abdul på att ta på sig sina byxor och den 12-åriga flickan låg "naken i sängen från midjan och neråt". Abdul dömdes nyligen för sexuellt ofredande och våldtäkt mot barn till ett år och sex månaders fängelse för sexbrotten i augusti.

Gymnasieafghan
Abdul kom till Sverige under asylkaoset hösten 2015 och uppgav då att han nyligen fyllt 16 år. Enligt Skatteverkets folkbokföringsregister är han alltså 21 år numera.

Abduls ålder ifrågasattes emellertid av Migrationsverket som misstänker att han ljög om sin ålder när han kom till Sverige för fem år sedan. Hösten 2017 beslutades därför att han skulle utvisas tillbaka till Afghanistan.

Abdul "bedömdes inte ha gjort sin identitet eller underårighet sannolik, varför han prövades som vuxen", menade myndigheten.

Året därpå, 2018, trädde emellertid den så kallade "gymnasielagen" i kraft, en slags amnesti som möjliggjorde för tusentals afghaner utan asylskäl att få stanna i Sverige. Bakom lagen stod, förutom den rödgröna regeringen, Vänsterpartiet, Centerpartiet och tre ledamöter vardera från Kristdemokraterna respektive Liberalerna.

Lagen gjorde det möjligt för Abdul att överklaga Migrationsverkets beslut med hänvisning till amnestin. Migrationsdomstolen beviljade honom därför "tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå". Uppehållstillståndet förlängdes så sent som i januari i år, och är giltigt fram till i juni nästa år.

Utvisning stoppas
Assistentåklagare Julia Rasmussen vid Åklagarkammaren i Jönköping, som ansvarade för åtalet mot Abdul, ansåg under tingsrättsförhandlingen inte att ett fängelsestraff räcker för honom. Hon yrkade dessutom utvisning till Afghanistan efter avtjänat straff.

Men domstolen avslog utvisningsyrkandet. Jönköpings tingsrätt skriver i sin dom att Abdul "anpassat sig väl i Sverige", att han "är tidigare ostraffad och synes leva under socialt ordnade förhållanden med arbete och bostad" samt att "vid en samlad bedömning finner tingsrätten att synnerliga skäl inte föreligger att utvisa" honom.

Tingsrätten var enig i sin dom, och en av dem som står bakom den är nämndemannen Roland Hagström (SD).

– Jag gick på det yrkesjuristen sade, det gjorde vi alla. Han sade att Migrationsverket kommer utvisa honom, så det behöver vi inte lägga något krut på. I och med att Abdul blir dömd för det här, så kommer han nog bli utvisad, förklarar Hagström för Fria Tider.

– Det var vad yrkesjuristen, domaren sade till oss, att det behöver vi inte lägga ned något arbete på.

Hagström understryker flera gånger att han litar på vad rådmannen sade och att han hoppas att Abdul blir utvisad ändå, trots att domstolen inte dömde till utvisning. Han utnyttjade av den anledningen inte sin möjlighet att skriva en så kallad skiljaktig mening, som nämndemän som inte håller med de övriga domarna har möjlighet att skriva.

– Jag tänker följa upp det där lite hur det går, om han blir utvisad av Migrationsverket. Annars kommer jag nästa fall något sådant här händer skriva en avvikande mening.

Om det blir så att han blir kvar i Sverige, och inte utvisas, kommer du då känna något moraliskt ansvar om Abdul förgriper sig på fler flickor?

– Då kommer jag naturligtvis känna mig lurad, om jag blivit lurad av vad yrkesdomaren har sagt till oss. Absolut!

Åklagaren missnöjd
Assistentåklagare Julia Rasmussen är rejält missnöjd med domen. Hon anser att Abdul dels bör dömas till ett längre fängelsestraff, dels att han ska utvisas efter avtjänat straff.

– Jag har överklagat domen, skriver hon i en skriftlig kommentar till Fria Tider.

– Jag har inget att tillägga till vad jag anfört i överklagandet. Hovrätten får nu pröva saken, fortsätter hon.

I sin överklagan till Göta hovrätt påpekar Rasmussen bland annat att Abdul bara har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier i Sverige och att han saknar familj här.

Han "har dömts för ett mycket allvarligt sexualbrott. Vid bedömningen av brottets allvar bör det tillmätas extra stor betydelse att gärningen innefattat en svårare integritetskränkning mot ett barn som är att anse som en skyddslös person", skriver hon och fortsätter:

"Hans anknytning till Sverige är inte sådan att utvisning inte kan komma ifråga. Migrationsverket har funnit att han saknar skyddsskäl. Således föreligger förutsättningar för utvisning och yrkandet bör bifallas."

Julia Rasmussen kräver nu att Abdul utvisas och beläggs med tio års återreseförbud.

Abdul heter egentligen någonting annat.


Åtalet mot AFA

Ekonominyheter

Machetegäng rånar mäklare på Rolexklockor

Nya fallet efter visning i Västerås.. Tidigare blev en mäklare av med en klocka värd 100.000.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.