DO Lars Arrhenius.

Allt fler känner sig diskriminerade

Publicerad 12 april 2024 kl 18.17

Inrikes. Antalet anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätter att öka. Mellan åren 2022 och 2023 var ökningen 9 procent.

Dela artikeln

Förra året inkom knappt 4.000 anmälningar om påstådd diskriminering till DO. Ökningen av antalet anmälningar gäller samtliga diskrimineringsgrunder.

De största procentuella ökningarna rör anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning respektive ålder.

– Jag tycker att det är bra att fler som utsätts för diskriminering anmäler det till DO eftersom vi vet att långt många fler än de som gör en anmälan upplever sig vara diskriminerade varje år, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett uttalande.

Precis som tidigare år visar statistikrapporten att anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är vanligast. År 2023 inkom 1.818 anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, vilket motsvarar 46 procent av alla anmälningar om diskriminering.

Den näst vanligaste diskrimineringsgrunden som anges i anmälningar är etnisk tillhörighet. År 2023 inkom 1.293 anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet vilket motsvarar 33 procent av alla anmälningar om diskriminering.

De flesta anmälningarna om diskriminering som DO tar emot rör arbetslivet, följt av utbildningsområdet och därefter samhällsområdet varor och tjänster.

– DO utreder anmälningar för att bidra till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering. Men statistik över anmälningar bidrar också till att öka DO:s och andra aktörers kunskap om diskriminering som förekommer i samhället och kan indikera hur den tar sig uttryck, säger Lars Arrhenius.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Lämnar SD efter Expressens bluffdrev

Tog skämt ur sitt sammanhang. Nu lovar Alexander Edbom att stämma vänstertidningen.0 

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.