Unga kvinnor är ekonomiska vinnare på samhällsutvecklingen.

Andelen fattiga i Sverige rekordhög

Publicerad 27 januari 2021 kl 17.12

Inrikes. Andelen personer i Sverige med låg ekonomisk standard, vilket ungefär innebär relativ fattigdom, överskred år 2019 för första gången någonsin 15 procent. Det visar ny statistik från SCB.

Gilla artikeln på Facebook

Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Andelen personer som tillhörde denna grupp låg mellan 13 och 15 procent åren 2008–2018. Den stora ökningen skedde åren 2003–2011 då andelen steg från 8,9 till 14,4 procent, enligt SCB.

I många befolkningsgrupper är andelen med låg ekonomisk standard betydligt högre än 15 procent. Som exempel kan nämnas ensamstående kvinnor över 80 år där andelen är 41 procent och bland barn 0–19 år var andelen 20 procent. Bland sammanboende utan barn däremot är andelen endast 5 procent, visar statistiken.

Över 25 procent av inkomsterna i Sverige går till tiondelen med högst inkomst. Den halva av befolkningen som har lägst inkomst hade 2019 knappt 30 procent av den totala disponibla inkomsten i Sverige.

Utrikes födda har lägre ekonomisk standard än personer födda i Sverige. År 2019 hade de utrikes födda 20 år och äldre en ekonomisk standard som motsvarade 77 procent av den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. Andelen har legat relativt stabilt de senaste tio åren. Kring år 2000 låg dock denna andel betydligt högre, på cirka 85 procent.

Bäst utveckling för unga kvinnor
Mellan 2011 och 2019 hade unga kvinnor en stark ekonomisk utveckling, enligt SCB. För ensamstående kvinnor 20–29 år utan barn var ökningen 30 procent. Motsvarande ökning för ensamstående män 20–29 år utan barn var 20 procent.

Sämre var utvecklingen för ensamstående i åldrarna 65–79 år. För dem ökade den ekonomiska standarden med 13 procent mellan 2011 och 2019, ungefär lika mycket för kvinnor och män. Hushåll med barn hade något sämre inkomstutveckling mellan 2011 och 2019 än hushåll utan barn.


PK-avhoppare förklarar läget i bok om evolution. Genetiken visar att mänskligheten kan delas upp i raser med olika egenskaper, menar han.31 Plus

Forskarna om plötsliga ombytet. Omvälvande händelse runt 1000 f.Kr. förklarar religiösa tabut.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Chefsåklagare: "Akut" risk att terrorister invandrar till Sverige – för att slippa straff

Vädjar om att de milda svenska terrorlagarna skärps. Riksdagen vill förbjuda deltagande i "rasistiska" organisationer – men inte i terrororganisationer som IS.0 

Ekonominyheter

Köper jätteannonser mot "bankmaffia"

Slaget om silverpriset fortsätter.. Småsparare köper nu annonser mot prisdumpande blankare i banksektorn.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

"Sveriges Soros" förlorar tvist mot staten. Riskkapitalisten Gabriel Urwitz, 71, tvingas punga ut igen.0 

Vetenskap

Corona ökar risken att föda för tidigt. Gravida kvinnor läggs till som riskgrupp.0 

Populär kemikalie ger barn lägre IQ. Finns överallt – först nu har den undersökts.0 

Kultur