Coronaeffekten: Social isolering får svenska pensionärer må BÄTTRE

Publicerad 8 juli 2020 kl 14.35

Hälsa. Under coronaepidemin har det varnats för att äldre ska bli deprimerade och rentav självmordsbenägna av den sociala isoleringen. Men en studie visar nu att svenska pensionärer som undvikit sociala kontakter och isolerat sig från det moderna svenska samhället har mått bättre än de som inte gjort det.

Gilla artikeln på Facebook

I början av coronapandemin ökade välbefinnandet hos svenskar mellan 65 och 71 år, jämfört med föregående fem år. Och de som undvek sociala kontakter mådde bättre än de som inte gjorde det.

Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Forskarna samlade under en vecka i slutet av mars och början av april in data från 1.071 äldre.

De mätte livstillfredsställelse, ensamhet, ekonomisk tillfredsställelse och självskattad hälsa – vilket är fyra olika aspekter av välbefinnande.

Den självskattade hälsan var den faktor som avvek mest från tidigare mätningar.

– Studien visar en gradvis nedgång i självskattad hälsa mellan 2015 och 2019, men en ökning i årets mätningar. Det betyder att deltagarna skattade sin hälsa på motsvarande nivå som för fem år sedan, säger forskaren Isabelle Hansson i ett pressutskick.

De som är över 70 oroade sig dessutom mindre för sin ekonomi och de undvek sociala kontakter i högre utsträckning än de mellan 65 och 69. Däremot fanns inga skillnader mellan dem över och under 70 vad gäller oro för den egna eller närståendes hälsa.

– Det är viktigt att poängtera att de som är över 70 inte sitter hemma och är rädda. De oroar sig faktiskt mindre och de gör faktiskt mer för att inte bli smittade. Det är ju en perfekt kombination, säger forskaren Pär Bjälkebring.

Forskarna betonar att det krävs ytterligare studier för att förstå sambanden.

– Vi kommer att fortsätta att samla in ännu mer data. Pandemin är ju inte över, så vi vet inte vilka de långsiktiga effekterna blir. Nästa år kanske det återgår till det normala eller så får vi se en stor nedgång i den självskattade hälsan. Kanske får vi sen någon form av känslomässig utmattning, när människor inte orkar vara oroliga eller börjar må dåligt av en lång tids isolering, säger forskaren Isabelle Hansson.


Kriget mot veden

Löfven försökte förbjuda vedspisar 2017. Nu ska en ny avgift på "virkesupplag" vid vägar bli regeringens nya sätt att komma åt "gratisenergin" på landsbygden.0 Plus

Människans natur

Svenskar tål bara 4 procent invandrare, visar ny forskning. Sen flyttar de från bostadsområdet, enligt en avhandling från Linnéuniversitetet.0 Plus

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Hälsa

Skolungdomar äter onyttigare hemma

Studier från Livsmedelsverket.. "Oroande eftersom ungas matvanor har så stor betydelse för deras framtida hälsa."0 

Diabetiker hårt drabbade av covid-19

En genomsnittlig diabetiker har 6 gånger förhöjd risk att behöva intensivvård.. Samtidigt är det oklart i vilken mån högt blodtryck bör räknas som en riskfaktor.0 

Vetenskap

Hormon styr om pappor bryr sig om sina barn. Svenska forskare fick råtthannar att börja ta hand om ungarna.0 

Kultur

"Mr Bean" i upprop mot hatbrottslag. Muslimsk minister i Skottland vill inskränka yttrandefriheten.0 

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0