Köpenhamn. Jamesz_flickr/CC-BY

Danmark: Var femte asylsökare begår brott under ett år

Publicerad 26 februari 2013 kl 04.45

Utrikes.Så mycket som var femte asylsökare i Danmark begår brott i landet under ett år. Asylsökare är 23 gånger så brottsbelastade som danskar och polisen begär nu mer befogenheter för att kunna ta tag i det växande problemet, rapporterar TV2

Gilla artikeln på Facebook

Liksom Sverige har Danmark stora problem med att integrera utsatta invandrargrupper i samhället. Chockande statistik från danska polisen gör gällande att asylsökare i 23 gånger högre utsträckning än danskar begår brott – så mycket som var femte asylsökare i Danmark begick minst ett brott som de dömdes för bara under 2011.

På grund av den omfattande kriminaliteten bland asylsökare vill nu den danska polisen få möjligheter att frihetsberöva asylsökare som begår även mindre allvarliga brott som man i nuläget inte häktas för, till exempel snatteri. På så sätt hoppas man kunna hindra dem från att begå nya brott.

– Vi ser ett behov av att göra något åt dessa asylsökare, säger polisinspektör Richard Österlund till TV2.

– Det är extrema siffror.

Danske Folkepartis integrationstalesman Martin Henriksen manar också till handling.

– Det är mycket extrema siffror. De understryker behovet av att styra upp på en rad områden, säger han.

Experterna: IQ-skillnader orsak till utsatthet
Medan svenska politiker menar att den höga kriminaliteten och stora utanförskapet bland invandrare beror på socioekonomiska faktorer, menar danska utredare att kulturskillnader, den låga intelligensen samt omfattande inavel hos många invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern är orsaken till den höga prevalensen av kriminalitet, skriver Dansk Politi.

Även själva utanförskapet i sig går att förklara med de utsatta invandrargruppernas låga intelligens. Svensk forskning visar att det är lägre IQ som leder till att invandrarna inte får lika välavlönade jobb som svenskar.

Ledande svenska experter vid Lunds och Kalmars universitet har kommit fram till att att när invandrarna väl är inne i arbetsmarknaden, beror det strukturella lönegapet i själva verket på intelligensskillnader. Hade personer med två utlandsfödda föräldrar haft lika hög intelligens som svenskar hade de haft lika hög lön som svenskar, skriver forskarna Martin Nordin och Dan-Olof Rooth i en rapport.

”När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens invandrare nästan helt.”

”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med svenskar, givet att bägge har samma intelligens”, står det i rapporten.

Frågan saknar enkla lösningar
Somalier är en särskilt utsatt grupp i detta avseende. Medel-IQ:n i Somalia är cirka 68, mot 101 för svenskar. Det innebär att sannolikheten att en slumpmässig svensk har högre IQ än en slumpmässig somalier är 94 procent och att bara 2 procent av somalierna har högre IQ än det svenska medel-IQ:t. Detta skulle enligt forskarna leda till ett strukturellt utanförskap.

Forskning gör också gällande att det inte räcker att låta de utsatta grupperna växa upp i Västvärlden med den bättre nutration och utbildning det medger, utan intelligensskillnaderna förblir stora.

Så väl amerikanska adoptionsstudier som svenska adoptionsstudier visar att den lägre IQ:n hos adopterade invandrare i utsatta grupper inte avhjälps även fast de växer upp i svenska respektive amerikanska medelklassfamiljer, medan koreanska adoptivbarn som kommer från ett land med normal IQ, enligt svensk standard, uppvisar normal intelligens om de växer upp i adoptivfamiljer, vilken antyder att problematiken i grunden skulle kunna ha genetiska orsaker förutom miljöbetingade.

”Resultaten stöder hypotesen om att de sämre skolprestationerna hos icke-koreanska adoptivbarn beror på att de har intelligens under medel”, skriver Anders Hjern vid Karolinska Institutet i sin rapport och det kan därmed fastslås att utsikterna för att avhjälpa den strukturella skillnaden i utbildningsväsendet mellan invandrare och icke-invandrare är dåliga.

Utanförskapsgrupper våldtar
Dansk kriminalstatistik har fastslagit att var annan dömd våldtäktsman i Danmark är utlänning och att irakier, iranier, turkar och somalier är "våldsamt överrepresenterade", vilket är i linje med svenska förhållanden.

Redan 1989 begicks något över majoriteten av alla anmälda våldtäkter av personer med utländsk bakgrund enligt BRÅ:s rapport 1996:2 – en siffra som sedan ökat successivt med massinvandringen. Åren innan millennieskiftet begicks  57 procent av alla våldtäkter med en misstänkt person av personer med utländsk bakgrund, enligt BRÅ 2005:17. Nyare statistik finns inte att tillgå.

Statistik från BRÅ visar att risken att utrikes födda begår våldtäkt i medel är fem gånger större än dito för svenskar. Men i den gruppen ingår alla utrikesfödda.

När statistiken inskränks till särskilt utsatta invandrargrupper så som folk från Mellanöstern och Afrika, är överrepresentationen upp till 23 gånger gentemot svenskar, enligt BRÅ 1996:2 sidan 107. Största överrepresentation har invandrare från Nordafrika, vissa afrikanska länder samt Irak.

Fria Tider har tidigare skrivit om grannlandet Finland där var tredje våldtäkt begås av invandrare trots att dessa endast utgör 1,3 procent av befolkningen. Särskilt överrepresenterade är irakiska män, som är överrepresenterade med hela femtio gånger gentemot finländare.


Nya bilder visar: Stalins ubåt fick in fullträff. Endast sju av 40 ombord överlevde S-märkta militärtransporten till Tredje riket.0 Plus

"Rasistisk attack" väcker starka känslor. Kvinnan fick näs- och kindbenen brutna av männens oprovocerade våld.0 Plus

Vansinneskörningen i Malmö

Körde sin Mercedes rakt in i parkerade bilar under vansinnesfärd. Mammans ben var "söndertrasat" när den 21-årige bidragstagaren valde att avvika i riktning mot Rosengård.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

ECB flaggar för åtgärder mot bitcoin

"Kryphål kommer de att användas".. Samtidigt stiger kryptovalutan bitcoin kraftigt.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.