Pressfoto: Flora Cusi

"Det etniska utanförskapet håller på att bli permanent"

Publicerad 16 augusti 2012 kl 20.12

Inrikes.Arabiska och andra etniska enklaver i städer som Malmö håller på att helt isolera sig från majoritetssamhället, varnar socialantropologen Aje Carlbom i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Gilla artikeln på Facebook

Carlbom hävdar att den politiska elitens visioner om mångkultur och "integrationssatsningar" kan komma att slå tillbaka - hårt - mot stabiliteten samhället.

Han tar Malmö som exempel, en stad där den etniska mångfalden lett till att stora etniska grupper nu i princip lever helt åtskilda från varandra.

"Den etniska mångfalden har bidragit till att många av stadens invånare lever i egna kulturella och religiösa världar med få kontaktytor mellan varandra och till majoritetsbefolkningen. De möten som äger rum sker vanligen när invånarna är klienter eller kunder i förhållande till varandra. Varaktiga sociala relationer mellan etniska grupper, som vänskapsrelationer eller äktenskap, är däremot ytterst få i Malmö. Merparten invandrare bor också avskiljt från infödda svenskar i ytterområden som Hyllie och Rosengård", skriver Carlbom.

Särskilt den arabiska enklaven i Malmö håller på att helt separera sig från det övriga samhället, menar han.

"Det är i dag fullt möjligt att leva ett arabiskt kulturellt och religiöst liv i Malmö utan att konfronteras med invånarna och idéerna i majoritetssamhället."

Carlbom kritiserar det svenska etablissemangets tro på att man med hjälp av politiska program för "integration" kan komma till bukt med "utanförskapet". Han påminner om att de etniska minoriteterna samtidigt befinner sig "innanför" i sin egen etniska struktur. Det är snarare denna struktur som invandrarna "integreras" in i – inte i den svenska.

"Sannolikt är det så att integration enligt gängse ideologisk modell – som en process mot delaktighet i det svenska majoritetssamhället – håller på att ersättas av en process där invandrare istället blir 'etniskt' integrerade. Det håller alltså på att växa fram etniska och religiösa strukturer i storstäderna som på olika sätt konkurrerar med majoritetssamhället om integration av invandrade personer", påpekar Carlbom.

"Det är oklart om den etablerade politiska eliten är medveten om motsägelsen. Bland politiker finns en vilja att införa 'etnisk mångfald' och samtidigt förneka att detta medför att det byggs upp nya ekonomiska och sociala miljöer som riskerar att hålla människor utanför majoritetssamhället", avslutar han.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Kriget mot veden

Löfven försökte förbjuda vedspisar 2017. Nu ska en ny avgift på "virkesupplag" vid vägar bli regeringens nya sätt att komma åt "gratisenergin" på landsbygden.0 Plus

Människans natur

Svenskar tål bara 4 procent invandrare, visar ny forskning. Sen flyttar de från bostadsområdet, enligt en avhandling från Linnéuniversitetet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Inrikes

Fredsavtalet ett "PR-trick" för Israel

Innebär inga eftergifter.. Annekteringen av Västbanken ligger kvar.0 

Författaren Aron Flam får tillbaka sina böcker. Åklagaren struntade i att bemöta invändning om att verket utgör en parodi.0 

Vetenskap

Hormon styr om pappor bryr sig om sina barn. Svenska forskare fick råtthannar att börja ta hand om ungarna.0 

Kultur

"Mr Bean" i upprop mot hatbrottslag. Muslimsk minister i Skottland vill inskränka yttrandefriheten.0 

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0