HD:s nya våldtäktspraxis
NY PRAXIS: Bakom det kontroversiella besutet står justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Svante O. Johansson och Sten Andersson. Den 33-årige våldtäktsmannen är infogad i bild till vänster om justitieråden.

Domarnas kupp: Tvärstoppar utvisning av våldtäktsmän

  • HD sätter punkt för utvisning av nästan alla våldtäktsmän
  • Nya regeln: Våldtäktsmän som har varit i Sverige i över fem år "får inte" utvisas
  • Beslutet gäller direkt och kan inte överklagas
Publicerad 24 april 2019 kl 13.28

Lag & Rätt. Efter att ha våldtagit en kvinna i Linköping dömdes den somaliske mannen till utvisning. Men nu stoppar tre justitieråd i Högsta domstolen utvisningen – eftersom somaliern vistats i Sverige i mer än fyra år. Den vägledande domen väntas nu leda till att nästan alla våldtäktsmän får stanna i Sverige i framtiden.

Gilla artikeln på Facebook

Den idag 33-årige somaliern Mohamed våldtog i juni 2018 en kvinna i hennes egen lägenhet i Linköping. Kvinnan låg och sov och vaknade av att den för henne okände afrikanen låg i sängen och våldtog henne, men hon lyckades till slut knuffa bort honom.

Linköpings tingsrätt dömde Mohamed till ett år och tio års fängelse samt utvisning. Tingsrätten konstaterade att mannen hade sin fru och sin familj kvar i Somalia, att han levde på bidrag i Sverige och att han sedan 2012 redan dömts för fyra andra brott i Sverige. Domen fastställdes sedan av Göta hovrätt.

Trots Riksåklagarens protest valde Högsta domstolen sedan att ta upp fallet. Med röstsiffrorna 3-2 har HD:s justitieråd nu beslutat att den 33-årige våldtäktsmannen trots allt ska få stanna i Sverige, vilket Expressen rapporterade om tidigare idag.

De tre justitieråden – Ann-Christine Lindeblad, Svante O. Johansson samt Sten Andersson – hänvisar till att Mohamed fick permanent uppehållstillstånd, PUT, 2010. De skriver att det enligt utlänningslagen krävs "synnerliga skäl" för att utvisa utlänningar som vistats i Sverige mer än fem år eller haft PUT i mer än fyra år.

"Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet kan det inte anses föreligga synnerliga skäl att, med avsteg från den utgångspunkt som gäller i fråga om utlänningar som har vistats i Sverige en längre tid, utvisa [Mohamed]. Beslutet om utvisning ska därför upphävas", skriver HD i sin dom.

Två andra justitieråd – varav en är HD:s ordförande Anders Eka – var skiljaktiga och ville utvisa 33-åringen.

"Sammantaget kan [Mohameds] anknytning till Sverige, trots den tid han har vistats här, inte sägas vara stark. Brottets allvar är ett tungt skäl för utvisning. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet väger brottets karaktär och allvar så mycket tyngre än de omständigheter som talar mot utvisning, att det föreligger synnerliga skäl för att utvisa honom", skriver duon.

Eftersom HD:s beslut utgör predikat kan domen leda till att domstolarna i framtiden väljer att låta betydligt fler våldtäktsmän stanna i Sverige i framtiden – så länge våldtäktsmännen bara har haft PUT i fyra år eller vistats i Sverige i fem år.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Ökningen av konkurser har upphört

Kraftig minskning i flera branscher.. I Stockholm sjunker nu antalet konkurser med 14 procent.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.