Färre unga vuxna får antidepressiva

Publicerad 17 maj 2024 kl 13.26

Vetenskap. Antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna minskade förra året. Även andelen som påbörjade behandling med antidepressiva läkemedel minskade något.
–Vi vet ännu inte om det här skulle kunna tyda på ett trendbrott, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Dela artikeln

Socialstyrelsen publicerade i veckan en ny rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga som visar att antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18-24 år minskade något 2023.

I samband med detta minskade även förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Något som skulle kunna tyda på att den kraftiga ökning av psykisk ohälsa i gruppen, som ju pågått under lång tid, skulle kunna vara på väg att avmattas.

– Det är dock ännu för tidigt att säga om utvecklingen håller i sig och det är angeläget att följa den fortsatta utvecklingen, säger Peter Salmi. På sikt kan en faktisk minskning av unga som insjuknar hejda den kontinuerliga ökning av psykisk ohälsa som vi sett under lång tid.

Bland barn i åldern 10-17 år syns dock inte motsvarande minskning av antalet nya fall och räknar man samman antalet nya fall med de som diagnostiserats tidigare syns en fortsatt ökning totalt sett.

Bland pojkar och flickor, 10-17 år, var andelen som har en psykiatrisk diagnos 13 procent för pojkar och 12 procent för flickor – alltså mer än vart tionde barn. Bland unga män i åldern 18-24 år var andelen som hade en psykiatrisk diagnos 12 procent. Var femte ung kvinna, 21 procent, hade någon form av psykisk ohälsa.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Tillväxten föll 0,7 procent. Utvecklingen förklaras bland annat av en nedgång i hushållens konsumtion.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.